Oferta

NOWOCZESNA i PROSTA ARCHITEKTURA

mamy wiedzę i nie zawahamy się jej użyc

Uważam, że najlepszą jakośc w odniesieniu do architektury możemy uzyskac jedynie przy rozsądnym i poważnym podejściu do inwestycji co możemy uzskac decydując się na pełną obsługę inwestycji ze strony architekta.  Jest to niejako powrót do pierwotnej roli jaką zawsze pełnił architekt w przedsięwzięciach budowlanych.

Jako architekt podejmując decyzję o podjęciu współpracy z klientem, poszukuję wyzwań, które pozwolą mi przekyuc zdobytą wiedzę i doświadczenie na klasę obiektu. Koordynacja od koncepcji do budowy oraz bieżąca kontola kosztów i jakości.  Zasady etyki zawodowej,  transparentnośc działania w zgodności z interesami klientów stanowią misję firmy.

Podstawowa oferta obejmuje:

  • analizy chłonności terenu i działek przeznaczonych na sprzedaż, doradztwo przy wborze terenu pod zabudowę, współpraca z agentami nieruchomości,
  • inwentaryzacje i projekty rozbiórek
  • koncepcje architektronicze i urbanistyczne,
  • wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze,
  • wielobranżowe projekty wnętrz,
  • kompleksowa obsługa inwestorów w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę,
  • przedmiarowanie i kosztorysowanie, ofertowanie prac budowlanych, pomoc w wyłonieniu wykonawców, konsultacja umów z wykonawcami
  • wielobranżowy nadzór nad budową, kierowanie robotami budowlanymi i pomoc w uzyskaniu pozowlenia na użytkowanie

Jako akredytowany deweloper BIMOBJECT oferujemy również konsultacje u pomoc przy opracowaniu i publikacji bibliotek producenckich zgodnych z standardem BIM